Lov om webtilgængelighed

  • Post category:Blog

Lov om webtilgængelighed

Webtilgængelighed er et af de nye krav, som offentlige myndigheders og institutioners hjemmesider skal leve op til. Webtilgængelighed handler om, at hjemmesider skal være tilgængelige for brugere med forskellige handicaps. Det kan være borgere med nedsat eller intet syn, borgere der har problemer med finmotorikken eller forskellige opmærksomhedsforstyrrelser, blot for at nævne nogle eksempler.

Skæringsdatoerne er de dage, hvor omtalte hjemmesider skal leve op til lovens krav.

Skæringsdatoer:

  • Nye hjemmesider: 23/9 2019
  • Gamle hjemmesider: 23/9 2020

Dansk lov

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr 692 af 08/06/2018)

Loven gælder som udgangspunkt for alle offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer. Den skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og apps. Det gælder ikke mindst brugere med handicap.

Baggrunden for loven er det såkaldte webdirektiv, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 – om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Den danske ‘Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer’ blev offentliggjort 9. juni 2018.

Hvilke standarder gælder?

Det er kapitlerne 9, 10 og 11 i den harmoniserede standard EN 301 549, som definerer de krav til webtilgængelighed, som skal overholdes med loven om webtilgængelighed.

Kapitlerne 9, 10 0g 11 i EN 301 549 henviser direkte til standarden WCAG 2.1, som skal overholdes på niveauerne A og AA.

WCAG 2.1 er udarbejdet af den internationale organisation W3C. Den findes endnu ikke i en officiel dansk oversættelse.

Gå til WCAG 2.1 i den engelske udgave på W3Cs websted.

Læs den fulde tekst på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

CMS og webtilgængelighed

WordPress

WordPress har valgt at følge WCAG standarderne for tilgængelighed. Det betyder, at kernekoden i WordPress skal være i overensstemmelse med retningslinjerne for webtilgængelighed.

All new or updated code released into WordPress core and bundled themes must conform with the WCAG 2.0 guidelines at level AA.

WordPress har skrevet en “best practice” håndbog. Denne kan du læse her.

Joomla

Joomla er som WordPress blandt de mest benyttede content management systemer. Joomla har også forpligtet sig til at følge WCAG retningslinjerne.

Joomla! means “all together”. Inclusion is in our heart. As a community, we do our best to accept and welcome everyone. As such, we are committed to being accessible to the widest possible audience, regardless of ability or technology.

Joomlas statement kan du læse på Joomlas officielle hjemmeside.

WooCommerce

WooCommerce ejes og udvikles af Automattic. Automattic ejer og udgiver også WordPress. WooCommerce følger samme politik om webtilgængelighed som WordPress.

Læs WooCommerces politik om webtilgængelighed her.

Rådgivning

Er du i tvivl om din organisations hjemmeside lever op til lovkravene? Hvis, så kontakt Wirkk for rådgivning.

Kontakt Wirkk her

Kurser

Wirkk udbyder en række kurser, hvoraf webtilgængelighed er et blandt flere emner.

Se kurserne her.

Denne artikel blev publiceret den 16/8 2019 og senest redigeret den 19/8 2019.