Billeder i WordPress

  • Post category:Blog

Billeder i WordPress skal håndteres fornuftigt. Og hvad betyder det så?

Tilpas billederne inden brug

Helt enkelt – tilpas billederne inden du bruger dem på din hjemmeside eller i din webshop.

Hvordan gør du så det?

  1. Beskær billederne i dit billedbehandlingsprogram.
  2. Skaler billederne så de ikke er større, end det du skal bruge.
  3. Træk så mange data ud af billedet som muligt.